Zrobili oświetlone przejście wśród pól i lasów. – Chyba dla saren i dzików

„-Przejście dla pieszych na tym odcinku drogi gminnej zostało zaprojektowane i wybudowane ze względu na dodatkowe punkty przyznawane na etapie oceny wniosku za poprawę bezpieczeństwa. ” – dziki i sarny czują się bezpieczniej