Wzięli na niego pożyczkę, choć jest ubezwłasnowolniony!

Niepełnosprawny intelektualnie i całkowicie ubezwłasnowolniony Dawid dostał sądowy nakaz zapłaty 1200 zł pożyczki, którą ktoś na niego wziął. Otrzymał zawiadomienia o wszczęciu egzekucji komorniczej z jego renty. Chodzi o 1000 zł z odsetkami. W dokumentach są aż cztery różne adresy do doręczeń.