Witold Gadowski: Nigdy nie skazano osób odpowiedzialnych za nadzór nad FOZZ

Czyli zastępcy ministra Balcerowicza i ministra Balcerowicza, Dariusza Rosatiego, Grzegorz Wójtowicza. To oni mieli nadzorować FOZZ. Większość wielkich majątków oligarchii postkomunistycznej wywodzi się właśnie z FOZZ. Ci ludzie nie zrobiliby wspaniałych karier, gdyby nie pożyczki i dofinansowanie