W górnictwie zarobki większe o około 1000 zł niż w sektorze IT

W przeciągu całego roku trend w wynagrodzeniach w poszczególnych sekcjach utrzymywał się na podobnym poziomie. W sektorze Informacja i komunikacja w listopadzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8 402 zł, a w górnictwie 9 369 zł.