Telewizja Polska sprzedała obligacje za 85 mln zł.

Telewizja Polska wyemitowała kolejną serię obligacji, o nominalnej wartości 85 mln zł. Pośredniczył przy tym Bank Gospodarstwa Krajowego. Nadawca nie ujawnia celu emisji papierów dłużnych.