Tak się doi państwo: Krajowa…

Tak się doi państwo:

Krajowa Administracja Skarbowa zatrudnia dziewięciu kapelanów. „Widziałam go ostatnio w Wigilię. Może ma ważne czynności operacyjne w terenie?”

Kapelanów do pracy wskazuje biskup. Dlaczego są potrzebni w skarbówce? Ministerstwo Finansów wyjaśnia: do opieki duszpasterskiej, współorganizowania uroczystości patriotyczno-religijnych z udziałem pracowników i funkcjonariuszy.
– Tak naprawdę kapelan jest nam zupełnie niepotrzebny – mówi rozbrajająco szczerze urzędniczka wysokiego szczebla jednej z izb administracji skarbowej.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy służby celno-skarbowej z dnia 20 lutego 2019 r. kapelan to stanowisko eksperckie. Zarabiać więc powinien tyle samo co ekspert służby celno-skarbowej, więcej niż specjalista czy starszy specjalista, a nawet więcej niż dostaje się tu na niektórych stanowiskach kierowniczych (kierownik zmiany może mieć mniej niż kapelan).

Rozporządzenie określa, że wynagrodzenie kapelana wynosi określoną wielokrotność kwoty bazowej (obecnie to 1701,09 zł). A ta wielokrotność to nie mniej niż 2,321 i nie więcej niż 3,4. Oznacza to, że kapelan zarabia od 3948 zł do 5783 zł brutto miesięcznie. Do tego dochodzą dodatki stażowe, dodatki za stopień etc.

https://www.wykop.pl/link/4850325/krajowa-administracja-skarbowa-zatrudnia-dziewieciu-kapelanow/

Najgorsze, że w przewidywalnej przyszłości nie ma szans, żeby to się zmieniło.

#polska #kosciol #pieniadze #dojnazmiana #bekazpisu #4konserwy #neuropa #polityka