Sąd oddalił pozew CD Projektu przeciwko Skarbowi Państwa.

Sąd Apelacyjny oddalił powództwo CD Projektu w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa. Producent gier domagał się od państwa odszkodowania w postaci 35,65 mln zł z odsetkami, jako następca firmy Optimus, którą działania fiskusa doprowadziły do poważnych strat finansowych.