#nobel #nagroda #pieniadze…

#nobel #nagroda #pieniadze #polska #heheszki #humorobrazkowy Polscy nobliści.