Kasa z OFE przejdzie na 3 filar emerytalny. Średnio ponad 10 tys. zł na osobę

Środki każdego uczestnika Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) trafią na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) – taką propozycję przekształcenia OFE przedstawił premier Mateusz Morawiecki.