J. Kaczyński: Atakują SKOK-i, czyli polski, autentyczny kapitał. Przerwać to!

Samcik pisał już w 2012 roku: Jedynym, który na całej operacji objęcia SKOK-ów nadzorem państwa na pewno straci, będzie… Grzegorz Bierecki, którego wpływy w systemie SKOK radykalnie zmaleją.