Dyrektor doił centrum krwiodawstwa. Gruba kasa na „studia” i markowe zakupy

Krzysztof Włodarczyk szefował Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi od 27 lat. Tuż przed ujawnieniem wyników kontroli NIK, minister zdrowia odwołał go ze stanowiska. Nic dziwnego – lektura wystąpienia pokontrolnego jest wyjątkowo smutna.