Czy bankrut ZUS rabuje każdą firmę na 10.360 zł rocznie?

Otrzymałem list od Pana Krzysztofa, który od 2 lat samotnie walczy z ZUS w sądzie o 500 tys. W swoim „akcie oskarżenia”, który załączył do sprawy kładzie system na łopatki! 7-go marca czeka go ostateczna rozprawa. P. Krzysztof działa w imieniu nas wszystkich – pomóżmy mu się przebić