Czy 45mln rocznie podatku jaki płaci kościół to dużo?

NIE! „Proboszcz płaci (w 2019 r.) od 434 zł do 1559 zł, a wikariusz od 131 do 503 zł. zryczałtowanego podatku dochodowego kwartalnie.” Kto chciałby tak mało?