ARiMR: W całym kraju powołano 382 pełnomocników do spraw Kół Gospodyń Wiejskich

Aby koła mogły działać na mocy nowej ustawy, muszą dokonać wpisu do rejestru ARiMR. Agencja będzie sprawować nad nimi nadzór, czyli m.in. badać rzetelność składanych sprawozdań i kontrolować działalność kół. – W każdym biurze powiatowym ARiMR do dyspozycji kół został powołany pełnomocnik ..