184 zł za przegląd auta. Diagności podali nową stawkę i dwa sposoby waloryzacji

Stawka za badanie samochodu osobowego powinna wynosić 150 zł netto – powiedział Marcin Barankiewicz, prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Diagności chcą też by cena rosła wraz z inflacją lub została zapisana w ustawie jako kwota bazowa, czyli np. 7 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.